trichdan.link đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

Trong 12 giải pháp dự thi lĩnh vực CNTN-ĐT-VT, trichdan.link (một sản phẩm nhbc.link) đã đạt giải Nhất

Trong nghiên cứu khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu là rất quan trọng. Luận văn, luận án, bài báo khoa học... là kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tham khảo khoa học là một phần không thể thiếu. Tuy nhiên, việc tổ chức tài liệu tham khảo của Việt Nam là điều không hề dễ dàng, có thể nói là VÔ CÙNG KHÓ KHĂN, THỦ CÔNG.

trichdan.link là một cơ sở dữ liệu lưu trữ các công trình có phản biện khoa học được xuất bản, bao gồm: bài báo khoa học; kỷ yếu, báo cáo khoa học có phản biện; sách tham khảo, chuyên khảo... dựa trên sức mạnh cộng đồng khoa học Việt Nam. Với mong muốn xây dựng trichdan.link là cơ sở dữ liệu trích dẫn đúng chuẩn quốc tế; kết hợp với công cụ tìm kiếm hơn 106 triệu tài liệu khoa học quốc tế, 36 triệu cuốn sách giúp sinh viên, học viên, giảng viên, nghiên cứu viên có thể tìm kiếm, tổ chức, quản lý tài liệu tham khảo dễ dàng hơn với các phần mềm chuyên dụng.

 

 

trichdan.link ra được phát triển nhằm mục đích sau cùng là hệ thống hóa dữ liệu khoa học tiếng việt theo tiêu chuẩn dữ liệu quốc tế trên cơ sở sự đóng góp của cộng đồng khoa học.

Bên cạnh đó, trichdan.link tích hợp các tính năng độc đáo, tiện lợi, giúp giảm gánh nặng trong việc tìm kiếm, tổ chức, tham khảo các công trình khoa học quốc tế; nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, viết tổng kết các công trình khoa học của nhà khoa học Việt Nam.

Với nổ lực của nhóm tác giả từ NHCB.link, sau hơn 1 năm nổ lực đã xây dựng thành công trichdan.link. Ngày 09/11/2019, trichdan.link đã vinh dự nhận được giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Thừa Thiên Huế lần thứ IX.

 

Tags:

trichdan.link, trích dẫn, mendeley