OJS là gì?OJS là một hệ thống Phần mềm Tạp chí Mở, có chức năng quản lý và hỗ trợ xuất bản các tạp chí khoa học trên mạng. Phần mềm OJS có tính linh hoạt cao do biên tập viên vận hành, có thể tải xuống miễn phí và cài đặt trên các máy chủ Web.

Phần mềm OJS cho phép biên tập viên vận hành có tính linh hoạt cao, có thể tải xuống miễn phí và cài đặt trên máy chủ mạng nội bộ; giúp giảm thời gian và công sức cho các tác vụ hành chính, quản lý, gắn với công tác biên tập một tạo chí; cải tiến việc lưu giữ hồ sơ và nâng cao hiệu suất của quá trình biên tập. Tới đây, OJS sẽ có thêm nhiều chức năng mới, cho phép sử dụng thân thiện, kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất bản, nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin. OJS cho phép thực hiện hoàn toàn qua mạng Internet tất cả các khâu của quá trình xuất bản tạp chí trực tuyến: nộp bài, phản biện, biên tập, xuất bản, phát hành; hỗ trợ nguyên tắc truy cập mở rộng, ngoài việc hỗ trợ xuất bản tạp chí còn giúp giảm chi phí xuất bản, cho phép bạn đọc truy cập dễ dàng và ít tốn kém.Trên thế giới đã có rất nhiều nước triển khai phần mềm OJS phục vụ cho công việc của các tạp chí khoa học, đã có hơn 5000 tạp chí trên thế giới sử dụng OJS.

Phần mềm hướng tới mục tiêu cải tiến chất lượng khoa học cũng như khả năng quảng bá của tạp chí thông qua hàng loạt đổi mới, từ minh bạch hơn chính sách của tạp chí tới cải tiến việc lập chỉ mục.  

 

Phần mềm mã nguồn mở OJS

OJS có các đặc điểm chủ yếu sau:

 

- OJS là một hệ thống quản lý, xuất bản website và tạp chí. Phần mềm bao quát tất cả các khía cạnh của xuất bản tạp chí trực tuyến, từ việc thiết lập một website tạp chí tới các tác vụ vận hành như quá trình nộp bài của tác giả, phản biện chuyên gia, biên tập, xuất bản, lưu kho và lập chỉ mục cho tạp chí. OJS còn có thể giúp quản lý con người trong việc tổ chức một tạp chí, gồm cả việc theo dõi công việc của BTV, người phản biện, tác giả, thông báo cho bạn đọc và hỗ trợ trong trao đổi thư từ.

OJS có tính linh hoạt và khả biến. Một phiên bản cài đặt OJS có thể hỗ trợ hoạt động của nhiều tạp chí. Mỗi tạp chí có đường dẫn URL, giao diện và tính năng riêng. Phần mềm OJS có thể cho phép một BTV quản lý tất cả các khía cạnh của một tạp chí và website tạp chí, hoặc có thể hỗ trợ một Ban biên tập quốc tế với những trách nhiệm khác nhau đối với các chuyên mục khác nhau.

OJS hỗ trợ nguyên tắc truy cập mở rộng. Hệ thống này không chỉ nhằm để hỗ trợ việc xuất bản tạp chí mà còn cho thấy chi phí xuất bản tạp chí có thể giảm đến mức mà việc cho phép bạn đọc "truy cập tự do" tới nội dung của tạp chí là một giải pháp khả thi. Một ví dụ về truy cập tự do chính là tập hợp những bài viết thuộc nhiều chủ đề khởi nguồn từ dự án này được cung cấp truy cập tự do trong mục Các ấn phẩm trên website Dự án Tri thức Công cộng của Đại học British Columbia.

Cùng một sô tính năng sau:

            - OJS được cài đặt tại địa phương và địa phương kiểm soát.
            - Biên tập cấu hình yêu cầu, mục, xem xét lại quá trình.
            - Nộp và quản lý tất cả nội dung.
            - Đăng ký mô-đun với các tùy chọn truy cập bị trì hoãn mở.
            - Lập chỉ mục toàn diện của phần nội dung của hệ thống toàn cầu.
            - Công cụ đọc nội dung, lĩnh vực và sự lựa chọn, biên tập viên.
            - Email thông báo và khả năng nhận xét cho độc giả.
            - Giúp hỗ trợ trực tuyến hoàn thành bối cảnh nhạy cảm.
            - OJS hỗ trợ với từng giai đoạn của quá trình xuất bản refereed, từ đệ trình thông qua - các ấn phẩm trực tuyến và lập chỉ mục. Thông qua hệ thống quản lý, lập chỉ mục của nó mịn hạt nghiên cứu, và bối cảnh nó cung cấp cho nghiên cứu, OJS tìm cách cải thiện cả về chất lượng học thuật và công chúng của nghiên cứu refereed.

Phần mềm OJS được phát hành lần đầu tiên vào năm 2002 với tư cách là một sáng kiến nghiên cứu và phát triển của Dự án Tri thức Công cộng (Public Knowledge Project) của Trường Đại học British Columbia, với sự hỗ trợ của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada, Quỹ Max Bell, Quỹ Pacific Press Endowment, và Quỹ MacArthur. Hiện tại, phần mềm tiếp tục được phát triển dưới sự đồng bảo trợ của Dự án Kiến thức Công cộng Đại học British Columbia và Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản Canada và Thư viện Đại học Simon Fraser. Để biết thêm thông tin, xem website Dự án Tri thức Công cộng tại Đại học Simon Fraser .