OJSVN vinh dự được chọn là đơn vị chuyển đổi mã nguồn cho tạp chí Phụ Sản Việt Nam

Tạp chí Phụ Sản, là tạp chí chính thức của Hội Phụ Sản Việt Nam (VAGO). Trong những năm qua, nhằm mục đích thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ và các Mục tiêu phát triển bền vững ở tầm quốc tế cũng như Chiến lược chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Việt Nam, chuyên ngành Sản Phụ khoa - Sức khỏe sinh sản đóng vai trò chủ đạo trong việc trực tiếp triển khai các hoạt động chuyên môn.

 

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển chung của hoạt động xuất bản khoa học, TCPS mong muốn đổi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất bản trong khu vực và thế giới. TCPS đã quyết định thay đổi hệ thống quản lý xuất bản đang vận hành hiện tại bằng một hệ thống mới đáp ứng các yêu cầu khắc khe của quy trình xuất bản hiện đại, khoa học, đúng chuẩn quốc tế. OJSVN vinh dự được chọn là đơn vị cung cấp giải pháp cho TCPS. 

Hiện tại OJSVN đang gấp rút hoàn chỉnh mã nguồn, thiết kế giao diện và chuyển đổi các dữ liệu đã xuất bản trước đây để kịp tiến độ hoàn thành hệ thống và vận hành chính thức vào đầu năm 2020.

 

Tags:

tạp chí phụ sản, phụ sản, ojs, xuất bản, quốc tế